aturnus inconjunct uranus

Saturnus in Schorpioen inconjunct Uranus retrograde in Ram

Op zaterdag 17 november 2012 maken Saturnus en Uranus een zeer gespannen verbinding met elkaar. In mijn ogen is dit weer een stap op wegnaar 21-12-2012. Het gaat hierom twee langzame planeten. Dat betekent dat de invloed van deze verbinding reeds een poos merkbaar is, en ook na het exact worden van de zeventiende, nog een hele tijd merkbaar zal zijn. Deze verbinding heeft een wat onderhuidse spanning in zich, die niet grijpbaar is. Het is alsof je er de vinger niet op kunt leggen. Deze onderhuidse spanning raakt een blinde vlek waardoor we niet duidelijk krijgen waar de schoen nu precies wringt. Je krijgt te maken met twee tegengestelde kanten, en daarbij kun je het gevoel hebben te moeten kiezen. Maar welke kant je ook kiest, daarmee laat je de andere kant volledig liggen, en dat voelt niet bepaald prettig. De kunst is om de blinde vlek zichtbaar te krijgen, en dat valt niet mee op eigen kracht. Anders was het tenslotte ook geen blinde vlek.
Waarschijnlijk gebeurt dat met behulp van de feedback van je omgeving. Dus je doet er goed aan de signalen op te pikken en bij jezelf te rade te gaan om erachter te komen wat hierin je persoonlijke boodschap is. Blijf bij jezelf en je eigen unieke energie. Laat je niet op stang jagen en schiet niet in de stress, wat er ook gebeurd. Mogelijk komen we erachter dat er een aantal zaken zijn, die ons zo bezighouden, dat daarmee onze blik op situaties niet helemaal zuiver is.

Saturnus de planeet die te maken heeft met structuur, en begrenzing staat op behoorlijk gespannen voet met de planeet Uranus, die niets liever doet dan het doorbreken van grenzen. Je zou ze kunnen zien als de gevestigde orde en de rebel, de maatschappij en het individu, volgen van de rest, dwars tegen de rest ingaan, verantwoordelijkheidsgevoel en plichtplegingen, totale vrijheid. Je begrijp dat deze inhouden elkaar niet bepaald liggen.
Op persoonlijk vlak kun je bemerken dat je beiden tegen kunt komen. Daar waar je vasthoudt aan structuren, lijken deze onder druk te staan. Daar waar je zaken op je EIGEN wijze zou willen aanpakken, wordt je teruggefloten. Het gaat om twee langzame planeten, en daarom zal de invloed van deze verbinding ook merkbaar uitwerken op groter niveau. Er kan een behoorlijke weerstand zijn tegen alles wat te maken heeft met de gevestigde orde. De gevestigde orde kan behoorlijk moeite hebben met diegenen die niet klakkeloos willen volgen.
Saturnus is nog niet zo lang geleiden het teken Schorpioen binnengegaan, en staat daarmee in receptie met Pluto in Steenbok. Deze twee planeten staat in elkaars teken, wat zoveel wil zeggen dat de een in het teken staat dat van nature bij de ander hoort en vice versa. Daarmee versterken ze elkaars werking. Dat betekent in het geval van Saturnus dat de behoefte aan structuur, het volgens van de regels, doen wat hoort en dat soort zaken, op een redelijk dwingende manier tot stand kunnen komen.
Uranus die nog niet zolang in het teken Ram staat, is van zichzelf al een behoorlijk flitsende en plotseling werkende inhoud, en Ram geeft daar nog een impulsief tintje aan. De tegenstellingen zijn dus groot en fel.

 

2012

Deze verbinding is weer een stap op weg naar 21-12-2012, waarbij bestaande structuren steeds meer onder druk komen te staan, en de behoefte om het anders te doen groeit. Daarmee kunnen plotselinge en onverwachte wendingen op ons pad komen die te maken hebben met de sociaal, maatschappelijke structuren. Wanneer de wil om te veranderen, en dus het verzet tegen het bestaande toeneemt, zal er steeds krampachtiger geprobeerd worden regelgeving te verscherpen in een poging iedereen in de pas te laten lopen.

 

Persoonlijk

Staat er een belangrijke planeet in je persoonlijke geboortehoroscoop in verbinding met Saturnus en/of Uranus dan zal deze verbinding uiterst voelbaar voor je zijn. Ben je bijvoorbeeld geboren rond 28 oktober of 25 maart, dan maakt je geboorteZon een directe samenstand met respectievelijk Saturnus en Uranus.

 

Nederland

Omdat Saturnus ook in verband wordt gebracht met de leiding van een land, zouden zich op dat vlak plotselinge veranderingen kunnen aandienen. In de landshoroscoop van Nederland worden de thema’s leiderschap, ontspanning, eigenheid individualiteit en vrijheid aangeraakt. Bovendien wordt er een gespannen verbinding gemaakt met het thema samenwerking, en een positieve verbinding wanneer het erover gaat om voor onszelf als land op te komen. Concreet zou dat kunnen betekenen dat Nederland bijvoorbeeld met betrekking tot de samenwerkingsverbanden met Europa wat meer voor zichzelf gaat opkomen. Er zou verzet kunnen komen tegen nieuwe regels en/of voorstellen vanuit Brussel.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?