Horoscoop

Met behulp van je geboortedag,-tijd en -plaats, maak ik een horoscooptekening van de stand van de planeten op het moment van geboorte.

Deze horoscoop kan inzicht geven

  • in jezelf, waardoor er meer respect en begrip ontstaat voor je eigen gedrag
  • bij het bepalen van een studie/beroepskeuze
  • in de doelen die je nastreeft
  • hoe je omgaat met conflicten, hoe je zaken verwerkt etc.
  • processen die in het hier en nu actueel zijn
  • in veranderingen in relaties, werk, vrienden, thuissituatie,
  • etc.

Wil je meer inzicht in jezelf en je processen aan de hand van je horoscoop? Neem dan contact met me op.