Persoonlijke geboortehoroscoop

De persoonlijke geboortehoroscoop is een analyse van je uitgangspunten op het moment van je geboorte. Het is bedoeld om je inzicht te geven in wie je bent, en waarom je bent zoals je bent. Hier staan persoonlijke aanleg, bewuste en onbewuste drijfveren. De horoscoop geeft inzicht in je ontwikkelingsmogelijkheden en persoonlijke situatie. Actuele processen en hun diepere oorsprong worden duidelijk en dat geeft mogelijkheden om door het verkregen inzicht anders met zaken om te gaan, of er anders in te gaan staan. Door herkenning van onbewuste zaken kun je daar op een of andere manier mee om gaan, waardoor je beter in balans komt met jezelf.

Een extra mogelijkheid is een uitbreiding van de geboortehoroscoop met een prognose van een bepaalde periode (max. 3 jaar), of een terugblik naar een moeilijke periode die geweest is, om meer inzicht te verschaffen over die periode en je handelen of niet handelen daarin.

Wil je meer inzicht in jezelf en je processen aan de hand van je horoscoop? Neem dan contact met me op.