Prognose

Natuurlijk zijn er allerlei omstandigheden die invloed hebben op persoonlijke ontwikkeling. Zoals opvoeding, cultuur, mensen waar je mee in aanraking komt, of situaties waarin je verzeild raakt. Om daar iets over te kunnen zeggen, werk ik met prognose technieken. Een prognose (max. 3 jaar) kan helpen bij tijdige signalering van mogelijke ontwikkelingen, zoals bv een burn-out, verandering van werk etc. Een terugblik naar een moeilijke periode die geweest is, geeft meer inzicht over die periode en het handelen of niet handelen daarin van de cliënt.

De Solaar Horoscoop laat je het thema zien dat je in een bepaald jaar bezig houdt. De geldigheidsduur loopt van verjaardag tot verjaardag. De geboortehoroscoop blijft wel het uitgangspunt en verdient in deze ook aandacht. De Solaar horoscoop gaat uit van de plaatsing van de Zon. Naast deze horoscoop wordt er ook regelmatig gewerkt met een Lunaar, die uitgaat van de positie van de Maan.

Wil je meer inzicht in jezelf en je processen aan de hand van je horoscoop? Neem dan contact met me op.