Relatiehoroscoop

Een relatie horoscoop is een vergelijking van twee of meer horoscopen, om inzicht te krijgen in het functioneren in een relatie, gezin, partnerschap, op zakelijk gebied etc. De sterke en zwakke punten van een relatie duidelijk.

Hiervoor wordt eerst een persoonlijk analyse gemaakt van de betrokken personen, die individueel besproken wordt. Daarna wordt er in een gezamenlijk consult gekeken wat de raakvlakken zijn. Een raakvlak hebben betekent dat een aspect van de één iets in werking zet bij de ander. De persoonlijke horoscoop zegt dan hoe die ander daar op reageert. Zo kun je een gedragspatroon tussen mensen onderscheiden. Raakpunten die moeilijkheden op kunnen leveren, worden door een relatiehoroscoop bewust gemaakt, en men kan, werken aan integratie van dat onderdeel in de relatie.

Wil je meer inzicht in jezelf en je partner en jullie processen aan de hand van jullie horoscoop?

Neem dan contact met me op.