Counselling voor Kids

Counselling voor Kids richt zich met name op kinderen tussen 10 en 18 jaar, hun ouders, en docenten maar beslaat veel meer dan alleen schoolsituaties.Soms spelen er meerdere problemen tegelijkertijd. Wanneer je nog jong bent betekent dat niet dat je het niet moeilijk kunt hebben. Juist kinderen en pubers zijn enorm kwetsbaar op allerlei gebied. Ik ben zelf ook moeder en weet waar je als ouder en als kind mee te maken kunt krijgen, omdat ik daar zelf ook het nodige in ervaren heb.

Professionele Schoolcounselling kan helpen bij alle voorkomende problemen waar kinderen, pubers, ouders en docenten mee te maken kunnen krijgen.

De problemen waarmee jongeren te maken krijgen, varieren van angsten en  fobiëen depressieve gevoelens en ADHD tot eetstoornissen en alcohol- en drugsproblemen. Dit kan o.a. te maken hebben met het ont-wikkelen van een eigen identiteit en de veranderingen in het lichaam, maar ook met omgevingsfactoren zoals pesten op school en het aanpassen aan een andere cultuur. Op indirecte wijze worden veel jongeren geconfronteerd met de problemen van anderen, bijvoorbeeld ouders. Veel jongeren verbergen hoe ze zich voelen en kroppen hun gevoelens op, ze voelen zich niet begrepen, weten niet waar ze hun verhaal kwijt kunnen of zijn bang om niet begrepen te worden. Wanneer er, bijvoorbeeld vanuit school, aandacht is voor psychische problemen kan daar een preventieve werking van uit gaan. Problemen kunnen teruggebracht worden tot hanteerbare proporties en jongeren kunnen leren beter om te gaan met emoties en negatieve of pijnlijke ervaringen. Hierdoor leren ze hun problemen hanteren. Het is mijn beroep om “echt” te luisteren, en tussen de regels door te horen wat er gezegd wordt en en ongezegd blijft.

Je kunt me bellen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.