Wat is Counselling?

Counselling is professionele, laagdrempelige, niet sturende psychische begeleiding middels gesprekken waardoor je gaandeweg problemen duidelijk krijgt en kan oplossen of leert er anders mee om te gaan zodat je je lekkerder in je vel gaat zitten. Het is een ontdekkingstocht naar jezelf. Dat betekent dat je tijdens een counsellingtraject veel energie en tijd steekt in jezelf.

In counselling zijn sporen te vinden van

  • Transactionele Analyse
  • Rationeel Emotieve Therapie
  • Cognitieve (gedrags)therapie
  • Behaviorisme
  • Gestalttherapie

De oorsprong van counselling ligt in de Humanistische psychologie. De Amerikaanse psycholoog Carl Rogers heeft counselling geïntroduceerd. Daarom wordt het ook wel Rogeriaanse cliëntgerichte counselling genoemd.

Je hebt geen verwijzing nodig

Neem contact met me op en we gaan samen aan de slag om een positiever toekomstbeeld te scheppen.