Werkwijze

Counselling heeft een holistische kijk op de mens. Lichaam, geest en ziel zijn één geheel en beïnvloeden elkaars functioneren of disfunctioneren. Dat betekent dat wanneer het op een bepaald gebied niet lekker loopt, er mogelijk op een ander gebied oorzaken te vinden zijn. Ik help je om overzicht en inzicht te krijgen, zonder je beslissingen te beïnvloeden. Het is de bedoeling je te stimuleren tot groei, inzicht en zelfredzaamheid.

Counselling bestaat uit drie fasen

Fase 1: Wat is het probleem? Het probleem en de oorzaak worden duidelijk.
Fase 2: Welke doelen stel je jezelf? We gaan op zoek gaat naar de mogelijkheden tot verandering of acceptatie.
Fase 3: Hoe ga je gestelde doelen omzetten in acties? Hier ga je op zoek naar manieren om die verandering te vorm te geven en te bereiken.

meer informatie

Neem contact met me op en we gaan samen aan de slag om een positiever toekomstbeeld te scheppen.