Uranus vierkant Pluto

Uranus vierkant Pluto

Uranus en Pluto maken in totaal 7!!! keer een zeer gespannen verbinding. Dit zal het wereldbeeld beïnvloeden.

Op 24-6-2012 maken Uranus en Pluto een zeer gespannen verbinding. Uranus en Pluto maken in totaal 7!!! keer deze zeer gespannen verbinding te weten op 24-6-2012, 19-9-2012, 21-5-2013, 1-11-2013, 21-4-2014, 15-12-2014 en 17-3-2015. Deze verbinding gaat gepaard met een pittige spanning waardoor de aandrang ontstaat om iets te doen zodat het wat ontspannen wordt. Omdat Uranus en Pluto zeer langzame planeten zijn zal de uitwerking hiervan voornamelijk voelbaar zijn op groter niveau, ze zullen het wereldbeeld beïnvloeden.

Uranus

wordt in verband gebracht met plotselinge wendingen en veranderingen. Zijn ontdekking vond plaats tijdens de Franse Revolutie. Vandaar dat revolutionaire eigenschappen worden toegeschreven aan deze planeet. Eigenheid en individualiteit zijn belangrijk evenals gelijkwaardigheid en wederzijds respect. Uranus is de planeet die gaat over het verbreken van dat wat is om plaats te maken voor nieuwe zaken.

Pluto

Is de planeet die in verband wordt gebracht met transformatie. Er kan slechts dan transformatie plaatsvinden wanneer er afstand gedaan is van het oude. Dat betekent in de regel dat zaken eerst tot op het diepste verwerkt mogen worden. Pluto is ook de planeet die het verborgene naar boven haalt en in die zin ook in verband wordt gebracht met het mystieke.

Uitwerking

Deze planeten hebben in de regel niet bepaald een zachtaardige uitwerking, en wanneer ze in gespannen verbinding met elkaar staan zou je kunnen zeggen dat ze zelfs met harde hand kunnen uitwerken. Daarmee kunnen crisissituaties ontstaan. Het laatste voorgaande contact dat deze twee planeten met elkaar hadden was een samenstand in de jaren zestig. De sfeer van die jaren was dat alles moest kunnen en mogen, en ging het niet goedschiks, dan maar kwaadschiks. Rebellerende jongeren, de vrije liefde, de vorming van communes zijn tijdsbeelden die we volledig onder de werking van de samenstand van Uranus en Pluto kunnen schuiven. We kunnen dus redelijk roerige tijden verwachten, waarin zich vernieuwingen aanbieden die de nodige spanning met zich meebrengen.

Pluto in Steenbok

Toen Pluto in 2008 in Steenbok kwam, konden we zien dat de afbrokkeling van bestaande structuren begon, banken vielen om, Obama werd de eerste gekleurde president van de U.S.A, de financiële en economische crises werd ons deel. Dat duurt nog voort. We zien bestaande structuren in de vorm van instituten van binnenuit in elkaar vallen.

Uranus in Ram

Uranus die sinds maart 2011 in het teken Ram staat, geeft een zeer vernieuwende, flitsende energie, waarbij zaken redelijk plotseling kunnen gebeuren. Dat kan betekenen dat de afbraak van de oude structuren in een stroomversnelling komt. Daarmee is deze verbinding weer een flinke stap op weg naar de nieuwe tijd. Hoe een en ander precies zal uitwerken is nog maar de vraag, want Uranus staat voor het onverwachte en Pluto voor het ongeziene. Dus wellicht kunnen we ons nog helemaal geen voorstelling maken van de vernieuwing die ons te wachten staat. Wanneer ik een inschatting maak zou het kunnen dat er allerlei vernieuwingen en veranderingen te verwachten zijn op het gebied van de technologie in de breedste zin van het woord, er kunnen allerlei ontdekkingen gedaan worden die we nu nog niet voor mogelijk houden omdat het inzicht op bepaalde zaken ons nog niet gegeven is. Mogelijk gaat het rommelen in de aarde.

Persoonlijk

Op persoonlijk niveau begint een periode van wedergeboorte lijkt het wel. Alsof je jezelf opnieuw mag uitvinden. Het lijkt het tijdperk te worden van de “Nieuwe Mens”. De mens die klaargestoomd wordt voor de Nieuwe Tijd. Loslaten van het oude om plaats te maken voor het nieuwe. Verbroedering op diep niveau. Een periode waarin ruimte komt voor het individu. Je mag steeds meer jezelf zijn. Natuurlijk gaat dat allemaal niet bepaald zonder slag of stoot. Er zal nog heel wat beslecht mogen worden. We leven in een zeer bijzondere periode, waarin we getuige mogen zijn van de overgang naar de Nieuwe Tijd. We kunnen zien dat er met grote inspanning van alle kanten geprobeerd wordt om vast te houden aan de bestaande structuren. Om er vervolgens achter te komen dat dit niet voldoet.

Wanneer je geboren bent rond 29 maart of 29 december maakt je geboorteZon rond 24-6-2012 een rechtstreekse samenstand met deze verbinding.
Wanneer je geboren bent rond 27 maart of 27 december maakt je geboorteZon rond 19-9-2012 een rechtstreekse samenstand met deze verbinding.
Wanneer je geboren bent rond 1 april of 1 januari maakt je geboorteZon rond 21-5-2013 een rechtstreekse samenstand met deze verbinding.
Wanneer je geboren bent rond 30 maart of 31 december maakt je geboorteZon rond 1-11-2013 een rechtstreekse samenstand met deze verbinding
Wanneer je geboren bent rond 3 april of 4 januari maakt je geboorteZon rond 21-4-2014 een rechtstreekse samenstand met deze verbinding.
Wanneer je geboren bent rond 2 april of 3 januari maakt je geboorteZon rond 15-12-2014 een rechtstreekse samenstand met deze verbinding.
Wanneer je geboren bent rond 6 april of 5 januari maakt je geboorteZon rond 17-3-2015 een rechtstreekse samenstand met deze verbinding.

Daarmee wordt deze verbinding extra voelbaar en kan een en ander dus heel persoonlijk uitwerken. Dan kun je ook meer meekrijgen van de rest van deze cyclus. Hoe deze invloed precies uitwerkt is natuurlijk ook afhankelijk van de rest van je persoonlijke geboortehoroscoop. Dit geldt ook wanneer andere punten en/of planeten in je persoonlijke horoscoop geraakt worden. Wanneer verbindingen meerdere keren tot stand komen kun je in zo’n cyclus een soort van voortgang zien van het thema waar een en ander om draait. Daarbij zet de eerste aanraking het in werking, en elk volgend contact geeft een voortgang aan. Hoe dat precies uitwerkt voor jou persoonlijk is afhankelijk van je persoonlijke horoscoop. In het algemeen heeft deze cyclus te maken met verbreking van bestaande structuren om tot transformatie te komen. Waarbij je kunt bemerken dat er volledige ondersteuning is om met het verleiden te breken en te werken aan persoonlijke transformatie. Het is tijd voor verandering en vernieuwing. Enkele nieuwsfeiten uit de perioden dat de gespannen verbinding tussen Uranus en Pluto exact was:

Juni 2012

 • In Egypte wordt ex-president Hosni Moebarak veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.
 • In Egypte verklaart het Hooggerechtshof de verkiezingen voor het parlement van 2011 ongeldig en roept op tot ontbinding van het parlement. Tegenstanders spreken van een militaire staatsgreep.
 • In Griekenland worden voor de tweede maal dit jaar parlementsverkiezingen gehouden. De conservatieve en Europees-gezinde Nea Dimokratia wint ditmaal met zo’n 30% van de stemmen, voor de linksradicale partij SYRIZA met een kleine 27%. Daardoor wordt de kans op een uittreding van Griekenland uit de euro (Grexit) weer kleiner.
 • Mohamed Morsi wint de presidentsverkiezingen in Egypte. Hij wordt uitgeroepen tot de nieuwe president van het land, als opvolger van de afgezette Hosni Moebarak.

September 2012

 • Bankpresident Mario Draghi maakt bekend dat de Europese Centrale Bank zal overgaan tot het onbeperkt opkopen van schatkistpapier van noodlijdende eurolanden met een looptijd van ten hoogste drie jaar, als een euroland hulp vraagt aan het Europees Stabiliteitsmechanisme en zich aan de opgelegde hervormingen en bezuinigingen houdt.
 • Het vermeende Facebook-feest Project X Haren in het Groningse Haren ontaardt in chaos en rellen.
 • Het Stedelijk Museum in Amsterdam wordt na een verbouwingsperiode van acht jaar door koningin Beatrix heropend. Het museum, dat gerenoveerd en uitgebreid is met een nieuwe futuristische aanbouw (bijnaam de badkuip), is vanaf 23 september weer open voor het publiek.

Mei 2013

 • Tornado in Oklahoma City kost 100 mensen onder wie 20 kinderen het leven.
 • De twee vermiste broertjes Ruben en Julian worden op 20 mei geïdentificeerd.
 • Rellen bij huldiging Paris Saint-Germain.
 • In Bangladesh stort een textielfabriek in met een dodental van boven de 1000.
 • Ook krijgt het land samen met Birma te maken met een orkaan, die gelukkig voor de kust afzwakt. Hierdoor blijft het dodental op 6 en zijn er slechts 50 gewonden.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?