vaasje rutte

Het vaasje van Rutte

Naast het kwartje van Kok hebben we sinds deze week het vaasje van Rutte. Hiernaast de vaas van Rubin, zie je een vaas of twee gezichten?

Beste Mark,

Als ik je zeg “wat een geweldige premier hebben we toch”, dan denk je vast: “daar heb je haar weer”.

Maar ik meen het…

Je hebt je roeping als dichter des Vaderlands gemist, en ook je carrière als stand-up comedian verspeeld.

Je ziet Nederland als een teer bezit dat van ons allemaal is.”

Zouden de mensen aan de onderkant van de samenleving, diegenen die het meest de dupe zijn van jouw beleid daar ook zo over denken? Of zien ze Nederland steeds meer als een kooi met steeds minder bewegings- en bestedingsruimte door hogere belastingen, ongelijke behandeling en verdeling vanuit de overheid?

Met de term “bezit van ons allemaal” impliceer je dat we ook allemaal zeggenschap hebben over dat bezit. Maar da’s niet waar toch?  De stem van het volk werd uitgeschakeld door het intrekken van de referendumwetgeving. Natuurlijk kan dat gezamenlijk bezit ook een poging zijn om het volk de indruk te geven dat ze wat in de pap te brokkelen hebben, zolang ze maar doen wat hun opgedragen wordt tenminste…

 

“Een land dat niet perfect is maar waar we wel altijd stappen vooruit zetten.”
Kun je de term “we” definiëren?
Is het een poging tot het koninklijk meervoud? Of een poging tot gelijkstelling van jou en “het volk” of is het “we” als in je eigen kliekje of zoals in Kuifje en de Brusselse Boeven?”

De meeste gewone mensen zien zich steeds verder gedwongen stappen achteruit te zetten; inleveren, meer betalen, gedwongen investeringen in de energietransitie, mee moeten huppelen met papa Brussel die bepaald of en in hoeverre we autonoom mogen zijn en handelen.

 

“Dat bezit is broos, is breekbaar. Heus het kan ook kapot gaan.”
Daar waren wij al langer achter lieve Mark. De rechtsstaat is aan het afbrokkelen, steeds meer mensen zijn gebroken en vooral bezig met overleven in plaats van leven.

 

“Ik zie Nederland als een vaasje, dat we met 17 miljoen gewone en bijzondere mensen vasthouden.”
Ware poëzie Mark, echt waar!! Dat had ik nooit kunnen bedenken hoor! Nederland is als een vaasje!! Chapeau!

Een vaasje is in eerste instantie een taps toelopend bierglas. Het wordt gebruikt voor pils en andere alcoholische dranken met een laag alcoholpercentage. Er zijn verschillende maten zoals 23 cl, 25 cl, 30 cl en 33 cl.

Waarschijnlijk doel je op de andere betekenis namelijk het verkleinwoord van vaas in de betekenis van een voorwerp dat een (vloei)stof kan bevatten en aan de bovenkant open is. Een vaas wordt tegenwoordig meestal gebruikt om bloemen in te plaatsen, maar kan ook zonder bloemen als versiering dienen. Vazen worden geproduceerd in porselein, aardewerk, kristal en glas. Een vaas bedoeld om regelmatig mee te schenken is een kan.

Lieve Mark die term is dus niet zo handig gekozen. Want een vaasje voor pils en andere alcoholische dranken met een laag alcoholpercentage impliceert dat we te maken hebben met bedwelmende en verslavende factoren. En dat lijkt me nou niet je bedoeling.

Een vaasje voor bloemen etc. impliceert dat er niet te veel in kan, het is immers een vaasJE, dus wellicht bedoel je een vaasje dat zonder inhoud ter versiering kan dienen?

En waarom niet gekozen voor een kan? Daar kan makkelijk inhoud uit of ingeschonken worden.

Ik moet zeggen dat ik het armetierig vind om Nederland te vergelijken met een vaasje. Alsof het om het omhulsel gaat en niet om de inhoud. Dat we dan vervolgens met zijn allen vasthouden en ondersteunen. Leve de omhulselpolitiek die niet gaat om de inhoud maar de vorm! Jij snapt toch wel dat als er 17 miljoen paar handen één klein breekbaar vaasje vasthouden dat ding al heel snel sneuvelt? Daarbij hebben de meeste mensen geen tijd om dat ding vast te houden omdat ze druk bezig zijn met overleven.

 

“Die niet alleen voor zichzelf en de mensen om hen heen een mooi leven willen, maar die ook bijdragen aan het geluk van een ander- zomaar een ander.”
De wil van een mooi leven voor jezelf en de ander is volop aanwezig, alleen de mogelijkheden daartoe ontbreekt, dankzij o.a. jouw beleid, bij steeds meer mensen van goede wil.

 

“We mogen ons Nederland nooit als vanzelfsprekend zien. In de snel veranderende, onstabiele wereld waarin we leven is er maar een klein vonkje nodig.”
Daarin heb je gelijk Mark, de wereld veranderd snel, en is uitermate onstabiel. Zou dat komen door al die mensen met macht die steeds meer macht willen hebben?  Het politieke circus? De plucheplakkers?

 

“Ik wil daarom niet altijd roepen wat ik kan, Ik kan bijna nooit helemaal mijn zin krijgen. Meestal sluit in compromissen, doe ik water bij de wijn. Want altijd voel ik die verantwoordelijkheid om het vaasje vast te houden. Omdat Nederland voor mij vele, vele malen groter en belangrijker is dan Ikzelf. Altijd. Overal.”
Een mooie eigenschap lieve Mark, dat je jezelf niet steeds op de borst wilt slaan als de zilverrug bovenop de apenrots, hou daar dan ook mee op!

Niemand kan altijd helemaal zijn zin krijgen, maar jij krijgt toch heel wat meer je zin als talloze hardwerkende Nederlanders die alle van boven opgelegde maatregelen door hun strot geduwd krijgen of ze nou willen of niet.

Wanneer je steeds water bij de wijn doet, en je doet dat ook nog in dat kleine vaasje van je zal het niet lang duren voordat dat vaasje overloopt van een flauwe substantie die eens de belofte in zich had van een mooie wijn, die precies op dronk was. Of het moet zijn dat je om te beginnen al een goedkoop zurig wijntje uit de kast gehaald hebt, om de duurdere, kwalitatief betere wijn te bewaren voor jou en de jouwen?

Wanneer jij je zo verantwoordelijk voelt om het vaasje vast te houden terwijl je tegelijkertijd vindt dat we dat allemaal moeten doen, kan ik me voorstellen dat jouw hand als eerste grijpt naar de macht, uh naar het vaasje. En als er dan nog 17 miljoen handen overheen komen, zou je zomaar in een poging het vaasje veilig te stellen getackeld kunnen worden net als in het rugby. Wanneer dat het geval is zul je volgens de spelregels het vaasje af moeten geven…. En aangezien Nederland voor jou vele, vele malen groter en belangrijker is dan jijzelf zul je dat dan ook doen. Dus….

 

“We hebben voorbeelden gezien van samenlevingen waar ze het vaasje lieten vallen. Kijk naar Groot-Brittannië. Daar hebben de politici en de inwoners vergeten wat ze samen bereikt hebben. Nu zitten ze in de chaos.”
Volgens de laatste informatie bestaat Groot-Brittannië nog steeds, dus hoezo is dat vaasje gevallen?

Of het moet zijn dat je de identiteit van een land verward met de identiteit die Brussel voorschrijft?…

Er is sprake van een chaotische situatie, wanneer iemand het overzicht kwijt is.Trouwens een beetje chaos op zijn tijd kan ook goed zijn, want

Chaos is in de Griekse mythologie het Niets waaruit de eerste goden ontstonden. Het oerbeginsel, waaruit alles is voortgekomen Chaos wordt wel voorgesteld als een bodemloze leegte waar alles eindeloos ‘valt, niet naar beneden, want er is geen enkele oriëntatie mogelijk, maar alle kanten op.

Dus chaos is het niets waaruit iets nieuws kan ontstaan, waarin zaken, en dus ook vaasjes, alle kanten op vallen, en daardoor kan het niet kapot vallen toch?

Of het moet zo zijn lieve Mark dat jij er zelf chaotisch van wordt?…

 

“In Nederland zien we ook een groep die zich niet verantwoordelijk voelt om er met elkaar iets moois van te maken. Mensen die alleen met zichzelf bezig zijn en altijd eerst denken aan hun eigenbelang. Mensen die zo hard aan het vaasje trekken dat het daardoor stuk gaat. Ik heb ze vergeleken met de schreeuwende voetbalvaders langs de zijlijn. In de politiek zie ik ze ook voorbij komen. Mensen die bij de microfoon dingen kunnen roepen omdat ze weten dat er toch nooit een meerderheid voor zal zijn. En ze zich dus nooit voor de gevolgen hoeven te verantwoorden.”
Bedoel je hiermee de plucheplakkers en de directeuren van multinationals die alleen een groeiende winst voor ogen hebben?

Ja, die bedoel je dus…

Je maakt zelf deel uit van dat systeem toch? En wat heb je al ondernomen om deze bedreiging voor het vaasje uit te schakelen? Om naar een ander nieuw politiek systeem te gaan dat de democratie ten goede komt?

Ah wacht… ook jij plakt aan het pluche in de stellige overtuiging dat jij ons vaasje gaat redden van de ondergang. Het kwartje valt.

Ik vergelijk ze liever met schreeuwende politici, die dingen roepen, en (laten) schrijven omdat ze denken dat ze ermee weg kunnen komen. Hoe naïef om te denken dat “het volk” valt voor een metaforisch vaasje.

 

“Het is makkelijk om verschillen uit te vergroten tot harde tegenstellingen. Maar je kunt je ook realiseren dat dit land juist zo mooi is geworden omdat we altijd hebben geprobeerd om dat tere bezit, dat mooie Nederland, zo goed mogelijk te beschermen.”

Tja lieve Mark, je hebt altijd geprobeerd dat tere Nederland, uh, dat vaasje, zo goed mogelijk te beschermen. Maar wat is dan dat tere Nederland? Een vaasje is zoals gezegd een omhulsel. Daarmee heb je het niet over de inhoud, de mensen. En hoe kun je zeggen dat je het omhulsel van Nederland, wat ik voor het gemak dan maar even de identiteit van Nederland noem, zo goed mogelijk wilt beschermen als je steeds meer regelgeving vanuit Brussel propageert of je ziel verkwanselt aan de wil van multinationals?

 

“Door met elkaar compromissen te sluiten waarbij we ook lastige problemen op een verstandige manier oplossen. Waar niemand echt helemaal zijn zin krijgt.”
Wie sluiten die compromissen dan lieve Mark?
En wat zijn dan die lastige problemen?
En wie is er dan zo verstandig?

Ik krijg hier een beetje een vieze smaak van in mijn mond.  In die compromissen van jou moeten de zwakkeren in de samenleving altijd het onderspit delven. En die lastige problemen gaan er meer over hoe je een en ander door hun strot geduwd krijgt. En wie zijn zin niet krijgt dat is het gewone volk, Jan met de pet, het klootjesvolk, want zij overzien het allemaal niet volgens jou. Dat is ook een van de redenen dat het referendum van tafel is gegaan toch? Zodat jij en de jouwen de ruimte hebben om zoveel mogelijk hun zin te krijgen.

Maar niet voor het een of ander lieve Mark, je zit daar niet ter meerdere eer en glorie van jezelf! Je zit daar in opdracht van datzelfde klootjesvolk…

 

“Afgelopen maand zagen we het bijna fout gaan bij de Sinterklaasintochten. Mensen die zo hard aan het schreeuwen waren voor of tegen Zwarte Piet dat er geen oog meer was voor de kinderen.”
En dat had niet voorkomen kunnen worden door een verbod om te demonsteren op die dag, op die plaats door zowel voor- als tegenstanders? Daar had jij voor kunnen zorgen toch? Of past het oproer en die chaos wél in je straatje?

 

“Daarom wil ik met deze brief de onuitgesproken afspraak die we met elkaar hebben – om samen dat broze bezit te beschermen- eens uitspreken.”
Fijn lieve Mark, mag ik daaruit concluderen dat jij je ook aan de afspraak gaat houden om je meer te gaan bekommeren om de inhoud dan dat vaasje?

 

“Ik ben ontzettend trots op al die mensen die er op hun eigen manier iets van maken met elkaar. Die omkijken naar een ander. Een arm om iemand heenslaan. Zij maken Nederland mooier. Sterker nog: ze zijn Nederland.”
Ja ik ook lieve Mark, mensen die ondanks dat ze dagelijks bezig zijn met overleven oog, oor en hart hebben voor de ander. Inderdaad zij zijn Nederland, zij zijn de inhoud waar je je om mag bekommeren. Dat vaasje is een lijmmiddel om de boel bij elkaar te houden, zodat iedereen dicht bij elkaar en op elkaars lip zit. Je doet er beter aan om mensen de ruimte te geven. Ruimte om hun zegje te doen, ruimte om te leven in plaats van te overleven.

 

“Er zullen nu mensen zijn die hun schouders ophalen. Die niet weten waar ik het over heb. Vooral hen gun ik het om hier aan mee te doen. Kom naast ons staan in plaats van tegenover ons. En laten we met zijn allen al die gewone normale mensen, al die doeners, met wie we samen het vaasje vasthouden, wat vaker ronduit vertellen dat we ze enorm waarderen.”
Als er iemand is die niet weet waar hij het over heeft, ben jij het lieve Mark. Dat moet ik helaas constateren.

Ga jij nou eens naast die gewone mensen staan in plaats van ertegenover. En laat die mensen merken dat ze nodig en waardevol zijn, dat ze een stem hebben waarnaar geluisterd wordt.

Bekommer je om de prachtige bloemen die erin zitten, allemaal met hun eigen unieke eigenschappen. En allemaal maken ze hun wereld op hun manier allemaal een beetje mooier.

Per slot van rekening is een leeg vaasje ook maar een leeg vaasje.

vaasje rutte

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?