Wat is de zin van jouw leven?

Wat is de zin van jouw leven?

Iedereen kent waarschijnlijklnog het liedje “Is dit alles?” van de ooit populaire popgroep “Doe Maar” . Het gaat over iemand die zijn plek bereikt lijkt te hebben in het leven en toch wringt er ergens iets, hij krijgt er alleen de vinger niet op. Hij is op zoek naar….Ja, naar wat? Als hij dat wist, zou hij niet meer hoeven zoeken.

Een simpele vraag, waar niet zomaar een antwoord op te geven is. De zin van het leven is voor iedereen anders. Het antwoord op deze vraag is erg individueel en persoonsgebonden. In de praktijk merk ik dat veel mensen vroeg of laat tegen deze vraag oplopen, en soms ook wel vastlopen op zoek naar het antwoord. Mijn generatiegenoten kennen het liedje “Is dit alles?” nog wel dat “Doe Maar” indertijd zong. De tekst gaat over een man die zijn plek bereikt lijkt te hebben in het leven en toch wringt er ergens iets, hij krijgt er alleen de vinger niet op. Hij is op zoek naar Ja, naar wat? Als hij dat wist, zou hij niet meer hoeven zoeken.

 

Op een bepaald punt in het leven krijgen de meeste mensen hiermee te maken. Je hebt een punt bereikt dat je alles hebt, waar je van droomde toen je nog jong was, en toch bekruipt je een onbehaaglijk gevoel. Alsof er toch nog iets mist. Je weet alleen niet wat. Sommigen noemen dat de “Midlifecrisis”, maar wat betekent dat dan? En is het labelen voldoende om het antwoord te vinden? Je krijgt natuurlijk met een aantal zaken te maken als je zo halverwege de lengte van je (statistisch berekende) leven bent aangekomen. Allereerst breek er een nieuwe levensfase aan, dat betekent vaak dat eventuele kinderen hun eigen weg gaan. Ook kan het zijn dat je je leven in ogenschouw ziet en tot de conclusie komt, dat je nog heel veel dromen hebt, waar je nog niet aan toe gekomen bent. Je kunt dan het gevoel hebben dat het nu of nooit is. We houden ons bezig met de zin van het bestaan op dieper niveau. We gaan op zoek naar “The Meaning of Life”. We krijgen te maken met een ontevredenheid waar we de vinger niet op krijgen. Je piekert je suf, maar je weet niet waar je het antwoord en dus ook de rust kunt vinden. De Amerikaanse humanistische psycholoog Abraham Maslow introduceerde in 1943 een hiërarchische ordening van behoeften, ook wel de “Piramide van Maslow” genoemd. Hierin beschrijft hij de basisbehoeften die elk mens heeft. Hierbij is het belangrijk te beseffen dat je eerst de eerste behoefte ingevuld moet hebben, om invulling te kunnen geven aan de tweede etc.

 

De zeven basisbehoeften volgens Maslow zijn:

  1. Basislevensbehoeften, deze liggen op lichamelijk vlak; eten, drinken, een dak boven je hoofd, i het gaat om wat je nodig hebt om te overleven
  2. Veiligheidsbehoeften, deze liggen op emotioneel vlak, het gaat om emotionele veiligheid en geborgenheid, het gaat om een essentieel bestanddeel voor een stevig basisgevoel
  3. Sociale behoeften, deze liggen op intellectueel vlak; contant en uitwisseling, ergens bij horen het gaat om interactie
  4. Ego behoeften, deze liggen op creatief vlak; zelfbeeld, zelfrespect, eigenwaarde, reputatie Het gaat om “wie ben IK”, “wat wil IK”, “Wat ben ik waard”
  5. Vrijheidsbehoeften, deze liggen op intuïtie f vlak; de ruimte hebben om te doen wat je wil, vrijdenken, uit of the box` het gaat om je EIGEN-WIJZE
  6. Groei- en ontwikkelingsbehoeften, deze liggen op spiritueel vlak; zingeving, bewustzijnsverruiming, wat kom ik hier op Aarde doen Het gaat om de zin van je bestaan.
  7. Zelfverwezenlijkingsbehoeften, dit is de absolute perfectie; innerlijke vrede. Het gaat om éénwording met jezelf, met de ander, met het universum, De Verlichting

Hieronder zal ik wat dieper op de zeven basisbehoeften ingaan. Leuke bijkomstigheid is dat aan elke basisbehoefte ook de kracht en werking van een of meer van planeten gekoppeld kan worden. En we hebben natuurlijk ook zeven basischakra’s die, hoe toevallig, ook te koppelen zijn aan de zeven basisbehoeften. Voor mensen met astrologische en/of spirituele kennis, zet ik dat er even bij, om de werking van de behoefte nog wat duidelijker te maken.

 

Basislevensbehoeften

Mars, Saturnus
Basischakra
Elk mens heeft in eerste instantie eten en drinken nodig, een dak boven je hoofd, en als het even kan een goed bed. Deze behoefte hebben we al meteen als we geboren zijn. Baby’s zijn alleen maar bezig met eten, drinken, slapen. Wanneer deze basisbehoefte niet is ingevuld kun je je niet bezighouden met andere zaken. Want je bent instinctief bezig met overleven. Kijk maar naar de Derde Wereld landen en bijvoorbeeld naar dak- en thuislozen.

 

Veiligheidsbehoeften

Maan
Heiligbeenchakra
Wanneer er voldaan wordt aan de basisbehoeften, ontstaat er behoefte tot emotionele veiligheid en geborgenheid. Deze behoefte zou vorm mogen krijgen in de prille levensjaren. Wanneer een kind geen emotionele veiligheid en geborgenheid kan ervaren, kan dat in het latere leven voor veel problemen zorgen. Dat kan leiden tot allerlei problemen zoals bindingsangst, verlatingsangst, het ontlenen van (schijn) veiligheid en geborgenheid aan mensen en zaken buiten je. Het innerlijke kind (het kind in jezelf) is beschadigd en zal dus geheeld mogen worden voor je de volgende behoefte kunt gaan invullen.

 

Sociale behoeften

Mercurius, Venus –Keelchakra
Het ontmoeten van elkaar op sociaal vlak draagt ertoe bij dat je een kring om je heen bouwt van mensen waar je iets mee hebt. Waarmee je tot uitwisseling kan komen van ideeën, opvattingen, meningen. Het doel is aan de ene kant om te leren en ontwikkelen, en aan de andere kant deel te zijn van de maatschappij waarin we leven. Een goede invulling helpt ons dus in onze intellectuele ontwikkeling.

 

Ego behoeften

Zon
Zonnevlecht
Wanneer je dan feeling hebt met de mensen om je heen, ga je je afvragen wat voor jou belangrijk is. Vormde je eerst je visie en denkwijze met behulp van je omgeving, ga je nu kijken naar waar jouw persoonlijke behoeften liggen. Je gaat vormgeven aan je eigen creativiteit, om op die manier de creator van je leven te worden. Deze behoefte helpt ons in de vorming van onze persoonlijkheid

 

Vrijheidsbehoeften

Uranus, Pluto
Keelchakra
Het is een logisch gevolg dat je daardoor behoefte krijgt om het op je eigen manier aan te pakken, je wil het graag op je EIGEN WIJZE doen. Dat kan betekenen dat je een aparte positie gaat innemen ten opzichte van anderen. Je gaat op zoek naar alternatieven. Dit is de fase die astrologisch gezien actueel is rond je negenendertigste, veertigste levensjaar. Deze behoefte helpt ons om vormt te geven aan individuele onafhankelijkheid

 

Groei- en ontwikkelingsbehoeften

Jupiter
Derde oog
Hier ontstaat de behoefte tot meer. We hebben alles voor elkaar op maatschappelijk en sociaal niveau. We zitten in een fase waarin we bereik hebben wat ons voor ogen stond. We zouden dus eigenlijk zielsgelukkig mogen zijn, en toch lukt dat op een of andere manier niet. In de voorgaande fasen zijn we vooral bezig geweest om invulling te geven aan onze behoeften op aards niveau, dat wil zeggen lichamelijk of stoffelijk en geestelijk of intellectueel. Wanneer je uitgaat van een holistische visie bestaan we echter uit lichaam, geest en ziel. Dat betekent dus dat in deze nieuwe fase je ziel aan bod komt. De ziel die behoefte heeft aan diepgang en vormgeving op dieper niveau. Dan kom je dus al snel uit bij de zin van het bestaan. En dan lopen mensen vaak vast. Dat heeft natuurlijk ook de maken met die specifieke behoefte tot zingeving.

 

Zingeving

Trouwens wel een mooi woord, zingeving. Het geven van zin is natuurlijk voor iedereen anders. En het is een individuele zoektocht om de zin van JOUW bestaan en JOUW leven te ont-rafelen. Getuige bovenstaande is het ook een volkomen normale behoefte en een volkomen normale ont-wikkeling van je mens-zijn. Het gaat hier om de innerlijke communicatie, en dat is vaak een minder makkelijk proces. Het is dus logisch dat je hier op vast kunt lopen. Toch zijn al je antwoorden vaak vanbinnen beschikbaar. Maar ze zijn niet zomaar bereikbaar. Het onderzoeken van de zingeving van JOUW persoonlijke, individuele bestaan is een behoorlijke uitdaging want het kan ook confrontaties op je pad brengen. Met jezelf wel te verstaan.

Het heeft voor mijn gevoel te maken met heel worden met jezelf. Het feit dat iemand zich afvraagt wat de zin is van alles, geeft al aan dat die persoon op zoek is naar meer, naar verdieping. Vaak wordt dat dan om je heen gezocht. Tot blijkt dat het daar niet gevonden wordt. Pas dan kun je je blik naar binnen richten om daar op zoek te gaan naar de antwoorden.

 

Zelfverwezenlijkingsbehoeften

Neptunus
Kruinchakra
Het lukt lang niet iedereen om de behoefte aan zingeving op een bevredigende manier vorm te geven. Dat betekent dat dus ook slechts weinigen toekomen aan de behoefte tot zelfverwezenlijking. Deze is voor slechts weinigen weggelegd. Enkele mensen die deze behoefte wel invulling hebben kunnen geven zijn wat wij noemen ”De Verlichten”, zoals bijvoorbeeld Gandhi of grote (levens)kunstenaars Elk van de zeven basisbehoeften, brengt zijn specifieke problemen, of beter gezegd uitdagingen met zich mee. Dat betekent dat we ons als mens nooit hoeven te vervelen. En dat is maar goed ook, anders werd het zo saai

De piramide van Maslow

De piramide van Maslow spiritueel bekeken

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?