Zonsverduistering

Zons verduistering 20-3-2015

Op 20-3-2015 vind er een Zonsverduistering plaats, die om 10:46 uur Nederlandse tijd op haar hoogtepunt zal zijn. Tijdens een Zonsverduistering schuift Maan tussen Aardeen Zon. Dat kan dus alleen bij een Nieuwe Maan.

Zichtbaarheid

Dit samenspel van Zon en Maan vindt plaats op 29.03 graad van het dierenriemteken Vissen en zal vooral zichtbaar zijn boven de Atlantische Oceaan, de Faeröer Eilanden, Spitsbergen en de Noordpool.

Vanuit Nederland is tussen 09:30 en 11:48 uur slechts een mooie gedeeltelijke zonsverduistering te zien. Ga deze wel bekijken, want de volgende gedeeltelijke zonsverduistering is pas weer in 2021 te zien in ons land.
In Utrecht is de grootte van de zonsverduistering 84,2%. Dit betekent dat, op het tijdstip van het maximum, 84,2 procent van de zonnediameter (niet van het oppervlak) achter de maan zal schuilgaan. Als de zonsverduistering begint, dan staat de zon (in Utrecht) op 23 graden boven de horizon. Bij het maximum is de hoogte 31 graden, en op het eind 36 graden.

Een totale Zonsverduistering heeft meer impact op ons als een partiële, maar haar invloed zal zeker merkbaar zijn.

Wat is een Zonsverduistering?

Een Zonsverduistering vindt plaats als de Maan tussen onze Aarde en de Zon staat, en daarbij de Zon geheel of gedeeltelijk lijkt te bedekken, zodat deze niet zichtbaar is. Een totale Zonsverduistering vindt plaats als de Maan groter lijkt dan de Zon waardoor al het zonlicht geblokkeerd wordt, en zo de dag in de nacht verandert. De activiteiten richten zich bij een Zonsverduistering meer op het uiterlijke vlak. Voor mensen die vandaag jarig zijn valt deze stand samen met hun Zon, waardoor deze mensen de invloed van de Zonsverduistering op persoonlijk vlak zouden kunnen ervaren. De Zon staat voor wie je bent, en een Zonsverduistering , vertroebelt het zicht daarop. Dat betekent dat ze kunnen bemerken niet in verbinding met zichzelf te zijn.

Persoonlijke Impact

Ben je geboren rond 20 maart of 22 september dan maakt de Zonsverduistering een directe verbinding met je Geboortezon en zal de invloed hiervan dus behoorlijk merkbaar zijn. Wanneer deze constellatie een verbinding maakt met een van de andere planeten of punten in je persoonlijke horoscoop, kun je nog een extra impact voelen, die uitwerkt afhankelijk van de betrokken planeten, punten en de aard van die verbinding. Je kunt dan bemerken dat je op een wat emotionelere manier reageert dan je normaal gesproken doet. De plaats waar de Zonsverduistering in je persoonlijke horoscoop valt vertelt iets over het gebied waar je de uitwerking kunt ervaren. Wanneer je al gevoelig bent voor stemmingswisselingen zou je kunnen merken dat je daar in deze periode nog meer last van hebt. Persoonlijk kun je de Zonsverduistering aangrijpen om in meditatie licht te sturen aan diegenen die dat volgens jou nodig hebben.

Impact op Nederland

We kunnen het aspect ook plaatsen in de horoscoop van Nederland, en dan zien we dat er voor Nederland een aantal zaken geraakt worden door de Zonsverduistering namelijk liefdadigheids- en correctieve instellingen zoals tuchthuizen, gevangenissen,(zwakzinnigen) gestichten, armenhuizen, verpleeginrichtingen, kloostergemeenschappen, en andere religieuze samenlevingsvormen.
Allerlei zaken die te maken hebben met het buitenland, de rechterlijke macht en de politiek. Daarmee kunnen er op deze vlakken behoorlijk wat uitzuiveringen gaan plaatsvinden. De identiteit van Nederland, haar economie, basisveiligheid en instellingen worden extra belicht in het aankomende half jaar. Het valt te verwachten dat er op die gebieden moeilijkheden op Nederland af komen. Als we bezien wat er allemaal plaatsvindt in de wereld zouden er allerlei zaken in een stroomversnelling kunnen komen.

Werking

De werking van dit aspect beslaat ongeveer een half jaar. Over het algemeen worden we door de Kosmos uitgedaagd, om het komende halfjaar een aantal moeilijkheden en tegenslagen te verwerken. Dat kun je natuurlijk negatief bezien, maar van de positieve kant geeft de Kosmos ons alle gelegenheid om sterker te worden en verder te groeien in onze ontwikkeling. Verduistering van Zon en Maan zijn krachtimpulsen van de Kosmos. En die kunnen negatief of positief uitwerken. Omdat wij mensen de neiging hebben om te kijken naar wat tegenzit, gaan we eraan voorbij dat iets alleen positief of negatief is, omdat wij kiezen dat we er zo mee om willen gaan. Het is een zeer krachtig moment om contact te maken met pijn, verdriet en emoties, maar evenzeer een krachtig moment om die gevoelens te helen.

Rond de klok van 10:37 uur vormt zich op diezelfde 20-3-2015 een Nieuwe Maan in het teken Vissen. Wanneer je een persoonlijke planeet op die plek in je horoscoop hebt staan, bijvoorbeeld de Zon of de Maan, zul je extra gevoelig zijn voor deze Nieuwe Maan. Ook het leefgebied waarin hij in je persoonlijke horoscoop valt zal in de aankomende periode extra benadrukt worden. De Nieuwe Maan kun je gebruiken voor persoonlijke groei, heling, en zegenen van een nieuwe onderneming. Het is het begin van een nieuwe periode, dan is alles in potentie aanwezig en de lichtkracht van de Maan groeit van dag tot dag. Een periode om te zaaien breekt aan. Alle zaadjes die we planten worden uiteindelijk geoogst. Hoe liefdevoller we dat doen, hoe vruchtbaarder het resultaat zal zijn. De liefde is de sterkste kracht die we met zijn allen hebben, en kan zelfs haat overwinnen. Dus deze periode is uitermate geschikt voor het zaaien van nieuwe ideeën, nieuwe ondernemingen en nieuwe initiatieven. Het is de periode waaraan vernieuwingen ontspruiten. Een nieuwe cyclus begint. Nieuwe Maan is evenals Volle Maan vooral voor de Watertekens Kreeft, Schorpioen en Vissen merkbaar. In tegenstelling tot de Volle Maan die maakt dat je wat naar binnen gekeerd raakt, geeft Nieuwe Maan juist impulsen om naar buiten te treden. De energie die loskomt bij het aangaan van Nieuwe Maan geeft een extra impuls aan en voorziet in de voorwaarden die nodig zijn om tot groei en wasdom te komen. Wanneer je in de gelegenheid bent, zou je een meditatie kunnen doen, waarbij je de intenties neerlegt voor de aankomende periode. Om die manier zullen ze gevoed worden met de kracht en energie van de samensmelting van Zon en Maan. Je kunt dan tijdens zo’n meditatie echt de zaadjes planten als investering in jezelf. Het is een prachtig moment voor nieuwe voornemens en ideeën. Ontgiften van je lichaam heeft met Nieuwe Maan ook betere resultaten. Kortom het is tijd voor een nieuw begin. Stond de vorige Nieuwe Maan in het teken Waterman , die te maken had met het neerzetten van eigenheid, je eigenWIJZE, en plotselinge veranderingen, deze Nieuwe Maan staat in het teken Vissen en heeft te maken met het Kosmisch en Collectief bewustzijn, een eenheidsgevoel, spirituele beleving, behoefte aan afzondering, meditatie, dromen

Vissen is het laatste Waterteken. Vissen geeft een voegende energie, en is het teken wat rechtstreeks in contact staat met gevoelsmatige zaken. Het is de vervolmaking van de cyclus en AL dat is. Vissen wordt ook in verband gebracht met de Christus energie en het Christus Bewustzijn. Daarmee kunnen spirituele ont-wikkelingen snel gaan in deze periode. Bewustzijn ont-waakt en komt tot leven.
Nieuwe Maan in Vissen ondersteunt ons in het spiritueel ont-waken en de ont-wikkeling van de intuïtieve vaardigheden. Het kan ook grenzeloos uitpakken. Er lijken geen grenzen meer tussen jou en de ander. Het is dus wel zaak om zeker als je gevoelig bent hier bewust mee om te gaan, zodat je niet allerlei gevoelens van anderen oppikt en vervolgens daarmee rond te blijven lopen, niet wetende dat het niet bij jou hoort. met alle gevolgen van dien.

Laat je me weten wat je van dit artikel vindt?